Đọc Truyện Say...I Love You ? - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

06-11-2018

Say...I Love You ?

1,244 lượt thích / 34,580 lượt đọc
- Mối tình đẹp 10 năm bị chia cắt bởi nhỏ Tiểu Tam. 2 năm sau gặp lại nam nhân đòi bắt đầu lại từ đầu.
"Đôi Nam Cẩu Nữ nhất định sẽ không sống yên ổn !!" nói xong cô quay đi, nhưng giọt lệ vẫn cứ tuôn trào.
Liệu có bắt đầu lại từ đầu được không ?
Có thể bạn thích?