Đọc Truyện Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓI - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

20-10-2022

Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓI

1,351 lượt thích / 11,545 lượt đọc
Có những thứ tình cảm, không rõ là có vội không, nhưng vẫn chưa kịp tỏ bày!
Có những tháng ngày, không rõ là có hạnh phúc không, nhưng khiến tâm tư cùng ám ảnh!
Và có những lúc, mọi ranh giới dù là quan trọng nhất, cũng tan đi để cố bước thêm một bước đến bờ yêu thương!
-------
Title: Lời chưa nói
Author: Su
Couple: 2Won, KiHyuk
Category: Fanfic, shortfic, angst, Sci-fi, HE
Tình trạng: Hoàn (13 chap + 4 extra)
------
Fic chỉ được đăng tại Wattpad, không chỉnh sửa/sao chép khi chưa có sự đồng ý của người viết.
Cảm ơn!
.
Mọi người đọc fic vui vẻ! ^^
------
Fic đầu tiên cho 2Won.
Có thể bạn thích?