Đọc Truyện Soogyu | Zoom in - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

06-06-2024

Soogyu | Zoom in

3,193 lượt thích / 34,161 lượt đọc
Sẽ thế nào khi mà cả năm người đều có hướng đi riêng.
Sau 3 năm Họ gặp lại nhau với tâm trạng ngượng ngùng áy náy vì sự kiện năm đó.
Họ bắt đầu lại với mối quan hệ tưởng lạ mà quen.
...
"Anh có nhớ năm đó anh nói nếu không làm ca sĩ anh sẽ làm gì không?"
...
"Làm biếng."
...
[mọi sự kiện trong truyện đều không có thật]
Có thể bạn thích?