Đọc Truyện Ta Xưng Hậu Ở Quỷ Cốc - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

09-09-2023

Ta Xưng Hậu Ở Quỷ Cốc

13 lượt thích / 256 lượt đọc
nhân gian đồn rằng có một ác nữ nhan sắc tầm thường,vì đố kị với muội muội nên ác nữ đó đã hãm hại nàng ta nhưng ông trời có mắt,ác nữ không giết chết được muội muội mà ngược lại tự tiễn bản thân vào cỏi âm ti.
đúng là đáng đời cho ác nữ đó.
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?