Đọc Truyện Taegyu | Tình Hay Máu? - Truyen2U.Net

Ma cà rồng

Hoàn thành

07-06-2024

Taegyu | Tình Hay Máu?

1,722 lượt thích / 17,713 lượt đọc
"Vậy rốt cuộc anh yêu tôi là thật lòng hay chỉ vì máu của tôi, Kang Taehyun?"


•Fic này được viết vì sở thích,không cầu lợi nhuận.

•Tất cả hoàn toàn do tưởng tượng.

•Các pic trong fic không thuộc quyền sở hữu của tớ
Có thể bạn thích?