Đọc Truyện |[Taekook/ABO]| Đẻ mướn. - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

28-09-2023

|[Taekook/ABO]| Đẻ mướn.

20,296 lượt thích / 482,012 lượt đọc
" Hắn thương em, Kim Taehyung thương em."

tin tức tố: [ Alpha gỗ trầm hương x Omega hoa nhài ]

Thể loại: sinh tử văn.

written by Harynn

không đồng ý chuyển ver!!

Kim Taehyung x Jeon Jungkook

Begin [ 10.06.2023]
End [ 28.08.2023]
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?