Đọc Truyện | Taekook | Bài hát này viết riêng tặng cậu - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

06-10-2023

| Taekook | Bài hát này viết riêng tặng cậu

483 lượt thích / 10,096 lượt đọc
Đam mỹ
Jungkook x Taehyung

" Cuối cùng, chúng ta cũng chẳng thể bên nhau đời đời kiếp kiếp...! Hẹn cậu vào một kiếp mà chúng ta chẳng cần phải vương vấn chuyện đời, cùng nhau sống một cuộc sống yên yên bình bình, để có thể được nắm tay cậu đi khắp thế gian "

End: _E ???
Mong mn chiếu cố vì đây là sản phẩm đầu tay
Begin [ 09.05.2022 ]
Có thể bạn thích?