Đọc Truyện (Taekook) Tái hôn rồi chồng cũ theo đuổi tôi! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

22-02-2024

(Taekook) Tái hôn rồi chồng cũ theo đuổi tôi!

139 lượt thích / 3,087 lượt đọc
"Jeon Jungkook, ly hôn rồi, mau mang thứ con hoang đó cút khỏi nhà tôi"

_____________________________________________

"Kim Taehyung, là con hoang, không phải con anh"
Có thể bạn thích?