Đọc Truyện taekook | text | tình địch cũ - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

21-01-2024

taekook | text | tình địch cũ

687 lượt thích / 15,265 lượt đọc
lowercase

text, văn xuôi

begin: 09/06/2023
finish:24/12/2023


Fic hề, lúc hề lúc không


*fic có một số từ ngữ hơi tục, không thích có thể bỏ qua*


maytk_9597


//XIN KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU, HAY CHUYỂN VER KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP//
Có thể bạn thích?