Đọc Truyện [Taekook] Thư kí Kim là của ta! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

09-06-2024

[Taekook] Thư kí Kim là của ta!

285 lượt thích / 5,741 lượt đọc
Một chiếc short fic vỏn vẹn SEVEN chương với nội dung như sau:

"Thư kí Kim, từ ngày mai cậu không cần làm việc cho tôi nữa."
"Thư kí Kim, cậu là của tôi. Từ bây giờ cậu chỉ được là thư kí của riêng tôi thôi."
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?