Đọc Truyện taekook | yêu thầm - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

12-11-2023

taekook | yêu thầm

6,543 lượt thích / 103,917 lượt đọc
˖◛⁺ ⑅ ♡ end

Ngay khi Jeon Jungkook tin chắc rằng mình sẽ phá sản, một người đàn anh chưa từng nói chuyện tìm đến văn phòng, đưa cho cậu một bản hợp đồng và nói.

"Chỉ cần em đồng ý kết hôn với tôi, toàn bộ nợ nần đều sẽ được lo liệu."
Có thể bạn thích?