Đọc Truyện [Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

26-02-2022

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM

9,874 lượt thích / 201,548 lượt đọc
Tác giả: MỄ BỐI

Tác phẩm : VƯƠNG PHI A NAM

Nhân vật: Trần A Nam × Hoắc Phẩm Ngôn.

[Đoạn trích một]

"Đúng ý muội. Ta đúng là thuận đường đi ngang ."

Trần A Nam nghe hắn nói, liền gật đầu như giã tỏi, được, là khách đi ngang, khách đi ngang..

"Cũng bởi có chút nguyên nhân nên mới phải ghé qua thôn."

Trần A Nam: ...

"Muội biết đỉnh Thiên Lập chứ? Ta muốn tới đó, nhưng không ngờ tiết trời lại xấu như vậy."

Trần A Nam...

"Vốn ban đầu là chúng ta có rất nhiều người, nhưng xem như bị lạc hết chỉ còn lại bốn.."

Trần A Nam : Vị đại ca này, huynh có phải nói hơi nhiều không...囧

"Muội có muốn biết sao ta lại tới Thiên Lập không?"

Trần A Nam: Không muốn![Đoạn trích hai]

"Đi liền quay về có thêm đứa nhỏ, tiểu yến tước nàng quả nhiên có thể kinh hãi nhân tâm."

"Đại nhân ngài đừng loạn ngôn. Tiểu nữ quay về là muốn cùng ngài đi phá một thứ."

"Ồ."

"Đưa ta đứa nhỏ, nàng ôm hắn suốt hội không mệt sao?"

"Ta không mệt, trả ta a Chiêu."

"Nàng không mệt, nhưng ta thấy phiền."


Mễ Bối: Hoắc Phẩm Ngôn thật sự rất vô sỉ.

[Tác giả đang nổi hứng, ngồi chỉnh lại hết hơn bảy mươi chương rồi sẽ viết tiếp hahahaha]
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?