Đọc Truyện Tận Cùng Của Nỗi Đau - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

23-09-2018

Tận Cùng Của Nỗi Đau

133 lượt thích / 678 lượt đọc
2 con người...2 tính cách
2 con người...2 hoàn cảnh
Liệu họ có đến được với nhau...khi cuộc đời giáng lên họ nước mắt và đau khổ???
Họ sẽ cùng nhau trải qua tận cùng của hạnh phúc...hay nỗi đau?!?
Tất cả...đều do ông trời quyết định!!!
Có thể bạn thích?