Đọc Truyện [TCCT] |Hàn Diệp| Sa Ngã. - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Hoàn thành

14-11-2020

[TCCT] |Hàn Diệp| Sa Ngã.

468 lượt thích / 4,934 lượt đọc
Tác phẩm: [TCCT] |Hàn Diệp| Sa Ngã.

Tác giả: BoA.

Thể loại: Đam mỹ, H văn, ngược luyến, HE.

Couple: Trung khuyển giả tra công x Vô sỉ phúc hắc thụ (Hàn Văn Thanh x Diệp Tu)

Lưu ý:

_Nhân vật không thuộc về tôi nhưng nội dung câu truyện thuộc quyền sở hữu của tôi.

_Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad, không sao chép dưới bất kì hình thức nào.
Có thể bạn thích?