Đọc Truyện Thành thần hệ thống khải động trung - Mộc Lan Trúc - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

23-10-2013

Thành thần hệ thống khải động trung - Mộc Lan Trúc

91 lượt thích / 7,598 lượt đọc
Hệ thống: ngươi xuyên qua , nơi này là thời gian tuyến thoáng kháo hậu song song thời không.

Tín Nhạc: . . . !

Hệ thống: chức nghiệp nhiệm vụ mở ra, ngươi muốn thành vì văn đàn cùng giải trí vòng đại thần.

Tín Nhạc: ... ! !

Hệ thống: đã quên nói, tọa ngươi phía đối diện chính là ngươi tình địch, hơn nữa hắn là nguyên phối, ngươi mới là tiểu tam nga.

Tín Nhạc: ... . . . ! ! !

Tín Nhạc: nga tươi sống sống khuê mật a, ta ta nhất định sẽ cho ngươi tìm cái hảo công ! Tra tra và vân vân thiết JJ uy cẩu đi! !

Dư Hàng Nhạc: . . . ( kỳ thật ta là công. . . )
Có thể bạn thích?