Đọc Truyện THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

30-04-2021

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]

60,345 lượt thích / 535,775 lượt đọc
"Loving you was like going to war,
I never came back the same."
-Warsan Shire

Hay: Có những thứ Jimin yêu vô cùng. Lại có thứ Jimin chẳng hề muốn nhìn đến. Trong thế giới đảo điên này, Jeon Jungkook lại là hiện thân của cả hai thứ ấy.
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?