Đọc Truyện Thiên Nhai Đế - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

16-01-2024

Thiên Nhai Đế

4 lượt thích / 13 lượt đọc
Thể loại: Huyền huyễn, đam mỹ, hoạt bát thẳng tắp sau tự bẻ cong (thụ) X lạnh lùng trá hình chỉ muốn được chú ý (công), oan gia ngõ hẹp.
Mê đam mỹ quá tự viết để thỏa trí tưởng tượng theo ý mình, mong mọi người nhẹ tay ủng hộ.
Có thể bạn thích?