Đọc Truyện [Tom Riddle] °Một điệu° - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

19-05-2024

[Tom Riddle] °Một điệu°

2,002 lượt thích / 19,916 lượt đọc
Liệu, đôi ta có thể chung một điệu...?
°
°
°
°
°
Ngày bắt đầu: 9/1/2022
Ngày hoàn thành: ?

Cp: Tom Riddle x Alina Marganet

⚠ Cảnh báo :
🍬Nguyên tác J.K. Rowling. Có OCC
🍬Tiền truyện Harry Potter nên không có Harry và những người bạn đâu nghenn.
🍬Mạch truyện khá chậm🌷
*** Chỉ đăng tại Wattpad ***
Có thể bạn thích?