Đọc Truyện ❮trans❯HIDE & SEEK | BANGTAN - Truyen2U.Net

Kinh dị

Hoàn thành

15-07-2018

❮trans❯HIDE & SEEK | BANGTAN

4,744 lượt thích / 40,917 lượt đọc
Highest rank : #46

❝chạy nhưng chẳng thể trốn.❞

A BANGTAN FANFICTION.
-
A story by : @taegi-
Translated by : @-jinvalerie-
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Có thể bạn thích?