Đọc Truyện (TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Hoàn thành

06-03-2022

(TransĐM/HOÀN) VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP

38,877 lượt thích / 816,038 lượt đọc
Tác giả: Mộc Dao
Thể loại: đam mỹ, chủ công, xuyên đến dị thế, chủng điền, sinh tử
Bản gốc: hoàn 53 chương + 2 phiên ngoại
Link nhà: WATTPAD PUPANDA
Trans: PUPANDA
TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI CHƯA XIN PHÉP, CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP
Có thể bạn thích?