Đọc Truyện [Tự viết] [BHTT] Xuyên qua để sủng ngươi - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

08-01-2019

[Tự viết] [BHTT] Xuyên qua để sủng ngươi

1,917 lượt thích / 28,016 lượt đọc
Janet, một ngự tỷ Vampire do trời xui đất khiến mà bị bản thể của mình làm cho xuyên không rồi cẩu huyết sao tên đó chưa nói được vài câu thì đã lên thiên đàng với Chúa.
Trước khi chết Dương Tịnh Minh đã nhờ con quỷ giống mình đóng vai chính mình vì không muốn phụ thân và mẫu thân đau lòng.
Rồi con quỷ đó không hiểu sao lại gật đầu cái rụp đồng ý.
Janet, lúc này là Dương Tịnh Minh nghĩ mình điên rồi khi không lại đồng ý. Cho đến khi cô gặp được Công chúa của mình...
Thể loại: bách hợp, 1×1, Dương Tịnh Minh(Janet) và Sở Minh Nguyệt. Cùng các nhân vật phụ khác.
Có thể bạn thích?