Đọc Truyện Túy nhược thành hoan - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

25-03-2018

Túy nhược thành hoan

4,296 lượt thích / 136,733 lượt đọc
TÚY NHƯỢC THÀNH HOAN - 醉若成欢

Tác giả: Trần Sắc - 尘色

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, vương gia công x đế vương thụ, thế thân, ngược tâm, HE.
Có thể bạn thích?