Đọc Truyện 《VER》 CHAENNIE - MỘT NỬA CÂU HÒ - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

17-03-2024

《VER》 CHAENNIE - MỘT NỬA CÂU HÒ

1,313 lượt thích / 14,932 lượt đọc
Au: @AkiraWashi
Cover: @Balixu

"Có tôi, cái nhà này bất cứ ai cũng không được động tới mình!"

Lấy Bối Cảnh Việt Nam thời xưa
Tư tưởng hiện đại × cổ hủ
Tham lam và tình cảm
Mù quáng và cảm thông
Lỗi lầm và sự tha thứ
Ma mị tâm linh
Có thể bạn thích?