Đọc Truyện Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

23-02-2024

Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

2,989 lượt thích / 78,116 lượt đọc
Thể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ nhưng khi nào ngược thì chưa biết.

Lãnh khốc cục súc nhưng ôn nhu tổng tài công × ngốc bạch ngọc mỹ mạo thụ.

Văn án: Điền Chính Quốc là một OMEGA, nhưng đến năm 30 tuổi vẫn chưa có chủ nên đành phải đi xem mắt. Nào ngờ đối tượng trên vừa cục súc vừa thích tiền còn tính toan nên trăm ngàn lần không muốn lấy. Tuy nhiên sau cuộc chạy trốn bất thành, thông qua giai đoạn hẹn hò vẫn phải kết hôn với Kim Thái Hanh. Ban đầu anh tưởng, đời mình xong rồi, nhưng đến cùng nói xem, có phải lấy được chồng như ý không? Ai mà không phải trưởng thành? Ai mà trẻ con được cả đời? Phải xem Kim Thái Hanh sẽ dạy Điền Chính Quốc trưởng thành làm sao. Phải xem Điền Chính Quốc khiến Kim Thái Hanh thương yêu mình làm sao.

26/1/23-21/6/23.

📌Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Eda_kim. Đừng TO READ khi có định kiến với fic chuyển ver.

#2: Jungkook

10k view: 10/7/23
20k view: 25/7/23
30k view: 13/9/23
40k view: 12/11/23
50k view: 9/1/24
60k view: 23/2/24

1k vote: 18/7/23
2k vote: 21/11/23
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?