Đọc Truyện [Vkook||Chuyển Ver] Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

03-08-2022

[Vkook||Chuyển Ver] Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!

4,733 lượt thích / 89,830 lượt đọc
CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ( ĐÃ HOÀN THÀNH)
Tác giả: G (@GuyaDi4k)
Chuyển ver: mjpu
Nguồn: www.wattpad.com
Nhân vật chính: Kim Taehyung x Jeon JungKook
Nhân vật góp vui: Kim gia
--
Câu chuyện về tiểu thụ yêu tiền hơn tình.
Có thể bạn thích?