Đọc Truyện |Vkook| •Gã và Hoa Hồng•  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

22-05-2024

|Vkook| •Gã và Hoa Hồng•

82 lượt thích / 947 lượt đọc
"Em là một bông hoa hồng xinh đẹp giữa chốn bẩn thỉu và nhơ nhuốc..."

"Gã là kẻ máu lạnh kéo em ra...rồi lại nhấn chìm em vào chính địa ngục của gã..."

"Tôi yêu em...em không biết ư?"

"Nhưng tôi hận anh...anh không biết ư?"

Thể loại: Cường thủ hào đoạt chiếm hữu công × phản kháng mĩ nam ánh dương thụ, song tính, sinh tử văn.
Có thể bạn thích?