Đọc Truyện VKOOK| NGHIỆN. - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

08-06-2024

VKOOK| NGHIỆN.

4,643 lượt thích / 151,263 lượt đọc
⚠READER NHẠY CẢM VIỆC NGOẠI TÌNH THÌ CÂN NHẮC GIÚP Ạ⚠

NGHIỆN ᴊeon ᴊungᴋooᴋ
-Kim Taehyung-

Nghiện. Đơn giản nó là nghiện.

Cái gì cơ? Mafia mà rơi vào lưới tình dễ vậy á? Kí đầu chứ ở đó mà yêu với đương.

Vì nghiện đấy.

Couple chính :Vkook
Couple phụ: Sopemin Namjin. (Su cân 2)

Truyện thuộc sở hữu của mình và vui lòng không đem đi nơi khác hoặc chuyển thể chuyển ver các thứ khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!

HẠN CHẾ RECOMMEND! Để mọi người biết đến nó một cách tự nhiên.
Có thể bạn thích?