Đọc Truyện (Vkook) THẦM THƯƠNG - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

19-08-2022

(Vkook) THẦM THƯƠNG

10,070 lượt thích / 326,992 lượt đọc
Vkook, Taekook- HE
( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER)

-Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch.

- Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được anh.
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?