Đọc Truyện (Vkook) Yêu Nam Nhân Thì Đã Sao ? - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

19-08-2022

(Vkook) Yêu Nam Nhân Thì Đã Sao ?

5,953 lượt thích / 145,362 lượt đọc
Vkook, Taekook - HE

(LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER)

-Nếu số phận đã nợ em một cuộc đời bình yên thì anh sẽ là định mệnh để tạo nên sự bình yên riêng đấy cho em . Jeon Jungkook , cuộc đời của em từ bây giờ hãy để cho Kim TaeHyung anh che chở cho em. Hãy để anh đem đến hạnh phúc cho em được không ?
Có thể bạn thích?