Đọc Truyện Vương Gia Phu Quân, Ta Đói Rồi!! [Xuyên_ Sủng] - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

19-07-2019

Vương Gia Phu Quân, Ta Đói Rồi!! [Xuyên_ Sủng]

76 lượt thích / 1,674 lượt đọc
VƯƠNG GIA PHU QUÂN, TA ĐÓI RỒI_ Mộ Tiêu Dao
Thể loại: Xuyên không, sủng, ngọt văn
Nội dung:
Một bác sĩ làm việc trong bệnh viện quốc gia, bình thường chỉ kiếm vài đồng tiền lương 'ít ỏi' mà sống, ngủ một giấc liền bị ép gả, lại gả cho vị vương gia nổi tiếng là ác ma, giết người không gớm tay, hàng tháng đều uống máu người. Dù là vương gia nhưng giết người cướp của, cưỡng bức dân nữ, chưa gì là chưa làm. Vậy mà bỗng chốc lại được hắn sủng đến long trời lỡ đất.

P/s: Truyện chỉ có sủng, không ngược, không drama, thỉnh các mỹ nữ,mỹ nam thích ngọt mại dô a💓
Có thể bạn thích?