Đọc Truyện VƯƠNG QUỐC TỰ DO - FREEDOM KINGDOM - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

23-05-2023

VƯƠNG QUỐC TỰ DO - FREEDOM KINGDOM

8 lượt thích / 65 lượt đọc
Một sao chổi đang rơi xuống trái đất, nỗ lực của nhân loại để ngăn chặn nó rơi vào bế tắc với hàng loạt nhiệm vụ thất bại, con người đứng trước nguy cơ diệt vong.
Ở một thế giới khác, những "kẻ ngoại lai" đang bị người dân bản địa săn đuổi và diệt chủng. Trước tình cảnh tàn khốc, một số "kẻ ngoại lai" có sức mạnh đặc biệt đã đứng lên chống lại bè lũ khát máu, bảo vệ đồng loại của mình và hy vọng xây dựng nên một vương quốc của sự tự do ở Tân thế giới.
Có thể bạn thích?