Đọc Truyện What am i in her eyes? [Jensoo] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

01-04-2024

What am i in her eyes? [Jensoo]

1,134 lượt thích / 23,160 lượt đọc
Một kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào tình yêu
Chân thành nhưng người ta lại không muốn tiếp nhận.
Mọi nổ lực đều là vô ích nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận về những gì mà mình đã trao!
Có thể bạn thích?