Đọc Truyện Xuyên Nhanh Nữ Phụ: Nam thần, Chọc Người Nghiện - Truyen2U.Net

Hư cấu

Đang cập nhật

10-10-2020

Xuyên Nhanh Nữ Phụ: Nam thần, Chọc Người Nghiện

41 lượt thích / 660 lượt đọc
Tên gốc: 快穿女配: 男神, 撩上瘾

Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Nam thần, liêu thượng ẩn

Tên khác: Nữ Xứng Thượng Vị Thủ Sách

Tên convert: Xuyên nhanh nữ xứng - Nam thần, liêu nghiện

Tên edit: [Xuyên Nhanh Nữ Phụ] Nam Thần, Chọc Người Nghiện.

Tác giả: Đường Bất Lận

Converter: Ánh Nguyệt

Editor: ZhouZhouBB

Tình trạng truyện: Hoàn

Tình trạng edit: Đang phấn đấu

Nguồn: Wikidich.

Thể loại: Tình cảm, Ngọt sủng , Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, Nữ cường, 1v1

Văn án:

Tô Quỳ là một thiên kim tiểu thư có tiền có quyền, cư nhiên bị ngoại tình. Vì thế nàng quyết định đem đôi cẩu nam nữ kia chỉnh đến thân bại danh liệt!

Nhưng mà con giun xéo lắm cũng quằn, nàng đột nhiên chết.

"Đinh! Chúc mừng người chơi kích hoạt hệ thống nữ phụ thượng vị, hay không cùng bổn hệ thống trói định?"

Từ đó về sau, Tô Quỳ bắt đầu đi lên con đường ngược nữ chủ.

P/s lời tác giả: Chú ý, toàn văn có cực phẩm mỹ nam lui tới! Ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình? Trung khuyển? Quỷ súc? Băng sơn? Ngạo kiều? Không quan hệ, không tiếc toàn bộ thỏa mãn ngươi!

Phần văn án cop của bạn Phong Vũ Tuyết Tuyết [Hina_love_BB]
Bạn ấy đã edit xong 2 thế giới 1 và 3, thế giới 2 bạn ấy chỉ post cv, thế giới 4 đang edit thì drop. Tui sẽ edit tiếp, thế giới 2 chăm thì tui sẽ làm, hihi. Link đây: https://www.wattpad.com/story/133806344-drop-xuy%C3%AAn-nhanh-n%E1%BB%AF-ph%E1%BB%A5-nam-th%E1%BA%A7n-ch%E1%BB%8Dc-ng%C6%B0%E1%BB%9Di
Có thể bạn thích?