Đọc Truyện Yoongi | Tôi... và em - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

07-10-2021

Yoongi | Tôi... và em

28,815 lượt thích / 409,974 lượt đọc
《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》

• 1st longfic

• Angst, romance, psychology, slice of life.

• Start: 17/09/16
End: 12/04/20
Có thể bạn thích?