Riou7999
[ Bachiisa ] Hệ thống

[ Bachiisa ] Hệ thống

3,465 533 35

Tác giả: Võ Q ( Riou7999 ) Bachira Meguru là một hệ thống, cậu cùng Isagi Yoichi xuyên đến thế giới song song.Vì đây là đáp ứng lời cầu xin của Yoichi nên không cần phải làm nhiệm vụ. Và cứ đọc đi sẽ hiểu được những bí mật dần được tiết lộ cùng với câu chuyện tình của họ…

Textfic [KarNagi ]

Textfic [KarNagi ]

22 2 2

Tác giả: Riou Q [ Riou7999 ]…