Selina_Johnson
[Trans] Genshin Impact × reader

[Trans] Genshin Impact × reader

69,894 5,024 71

Mặc dù trình dịch như google nhưng sẽ cố để nó dễ hiểu nhất có thể<3 Male!Genshin x reader BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!…

[Trans] SAGAU Genshin Impact

[Trans] SAGAU Genshin Impact

8,168 638 17

SAGAU - nơi những nhân vật biết họ ở trong game…