Selina_Johnson
[Trans] GI x reader

[Trans] GI x reader

18,953 1,108 13

Thêm fic dịch nữa:>- Warning: bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem đi nơi khác! Fic này không có lịch up như fic kia, có thể sẽ hơi ngâm, sẽ có nsfw.…

[Trans] Genshin Impact × reader

[Trans] Genshin Impact × reader

291,322 15,843 100

Mặc dù trình dịch như google nhưng sẽ cố để nó dễ hiểu nhất có thể<3 Male!Genshin x reader BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!…

[Trans] SAGAU Genshin Impact

[Trans] SAGAU Genshin Impact

19,279 1,323 17

SAGAU - nơi những nhân vật biết họ ở trong game…