Trung555
Rimuru Xuyên không

Rimuru Xuyên không

4,785 189 6

«...» lời nói của ciel trong đầu ri(...) suy nghĩ của Nhân vật -... Lời nói của Nhân vật ‹...› ri nói với ciel trong đầu [...] tên skill*...* hành động…