Đọc Truyện 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 彡 tune thủ, đủ trình iu em? - Truyen2U.Net

Hài hước

Đang cập nhật

29-09-2022

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 彡 tune thủ, đủ trình iu em?

7,490 lượt thích / 87,301 lượt đọc
» sản phẩm của gấu ăn dưa hấu
» textfic: tune thủ, đủ trình iu em?

» pairings: markhyuck, nomin, jichen, yuwoo, jaeyong
» warning: ooc, lowercase, có chửi tục

» summary: em nghĩ thế nào về việc em và anh yêu nhau, baby?

» các nhân vật trong fic thuộc về nhau, còn tác giả nhìn họ yêu nhau.

✨ #1 nomin 24/07/2022
✨ #1 jaeyong 28/07/2022
✨ #1 nomin 29/07/2022
✨ #1 jaeyong 31/07/2022
✨ #1 haechan 26/08/2022
Có thể bạn thích?