Đọc Truyện [ 12 chòm sao] Phá Đảo - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Hoàn thành

05-07-2022

[ 12 chòm sao] Phá Đảo

399 lượt thích / 8,040 lượt đọc
" Đây là một bộ đàm?"

∆Bây giờ là 13:21 ngày 8/2/3016.

Bây giờ là 13:21 ngày 8/2/3015∆

Nàng nghe thấy không? Nàng nhìn thấy không? Tác phẩm của nàng đang công chiếu cho toàn dân chúng của địa cầu. Nàng thấy hãnh diện chứ?

Nàng không tồn tại đến tương lai, nhưng lại khiến một số người ở tương lai thay đổi thực tại ở quá khứ của nàng.

Nhưng hắn yêu nàng, nên tình nguyện đâm đầu vào chỗ chết cùng nàng. Kéo theo bao nhiêu người vô tội.

[ Họ phản bội niềm tin với Chúa]


---

Đăng truyện độc quyền trên wattpad bởi nick LaveneJSky và trên page "Truyện 12 Chòm Sao Confession"
Có thể bạn thích?