Đọc Truyện Alice của Trại Trẻ Mồ Côi Monvil - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

01-11-2021

Alice của Trại Trẻ Mồ Côi Monvil

16 lượt thích / 141 lượt đọc
Alice - một cô gái bé nhỏ, có mái tóc bạch kim lấp lánh hơn bất cứ châu báu trên đời này. Như cái tên, cô phải là một cô gái thuần khiết sống trong một trại trẻ mồ côi tên là Monvil. Mỗi đứa trẻ trong Monvil phải là tốt hay xuất sắc để một tương lai hầu hạ cho con cái của quý tộc trong tương lai trừ khi họ muốn trở thành một vô cặn bã của xã hội khi họ trở thành người lớn. Không có sự lựa chọn nào cho họ. Nhưng ẩn trong Alice là một ý nghĩ đặc biệt, ý nghĩ ấy cho cô biết rằng cô sẽ trở nên tốt hơn. Ý tưởng điên rồ nào sẽ thổi phồng đầu óc của cô ấy đây?
Có thể bạn thích?