Đọc Truyện [AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ Dàng - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

15-05-2024

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ Dàng

10,015 lượt thích / 66,858 lượt đọc
Takemichi có hối hận sau khi trở về tương lai?

Câu trả lời sẽ được giải đáp nếu cậu hòa nhập vào cuộc sống này.
Có thể bạn thích?