Đọc Truyện augenstern/geminifourth - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

23-06-2024

augenstern/geminifourth

4,384 lượt thích / 35,726 lượt đọc
F6 và một số cameo khác
Focus: phuwingemfourth

Không cố định người chủ đoạn chat, mỗi đoạn chat mình sẽ để tên nhân vật nhắn với nhau hoặc có dấu hiệu để mọi người biết được người nhắn là ai. Đối với những tin nhắn không cho biết người nhắn thì mọi người tự đoán mò cho vui nhé, đến lúc thì những người không được công khai sẽ được mình tiết lộ sau!!
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?