Đọc Truyện [Bác Chiến] Nhớ Anh - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

26-06-2024

[Bác Chiến] Nhớ Anh

14,620 lượt thích / 208,550 lượt đọc
Tên gốc: 想你
Tác giả: 小羊做白日梦 (Cừu Nhỏ Không Ngủ)
Cover by: 1012

"Thành phố này cũng không quá lớn, cố gắng một chút, nói không chừng sẽ có cách để trùng phùng với người mà mình thương."

Đường trộn thủy tinh
Ngọt x Ngược
HE HE HE!Tình yêu chưa từng thay đổi!

Tình trạng: Hoàn

Truyện được edit và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup cũng như chuyển ver!

Mình hiện chỉ update tại một nơi duy nhất là Wattpad, các bản dịch xuất hiện ở nơi khác đều là giả mạo.
Có thể bạn thích?