Đọc Truyện Boboiboy Galaxy  2: Bí mật nguyên tố - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

06-07-2023

Boboiboy Galaxy 2: Bí mật nguyên tố

9 lượt thích / 201 lượt đọc
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi với Boboiboy và các bạn của cậu sau khi " Boboiboy Galaxy" kết thúc phần một. ( đây chỉ là truyện mình tự bịa thôi nhiều khi tự nghĩ cũng hay:)
Quên không nói thực ra đây là chuyện này chắc nó phải diễn ra sau Boboiboy movie 2 mới đúng mà nói như trên cũng đúng mà. ???
Có thể bạn thích?