Đọc Truyện [bonbin] Ưu tiên của em - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

18-06-2024

[bonbin] Ưu tiên của em

2,083 lượt thích / 19,057 lượt đọc
Một chút những tình huống hằng ngày xảy ra dựa trên sự tưởng tượng từ vài sự kiện có thật của Tempest.
Sản phẩm nhằm mục đích giải trí và thể hiền tình yêu thương đến BonBin và Tempest.

"Có thể chúng ta đều biết, hoặc chưa biết, mỗi người mỗi việc lướt qua cuộc đời ta đều có mục đích. Có thể họ sẽ giúp ta trưởng thành hơn, giúp ta nhận ra rằng ta là vô giá hoặc giúp ta biết được rằng ta phải cố gắng hơn nữa".
Có thể bạn thích?