Đọc Truyện [CedHar]

Fanfiction

Hoàn thành

22-05-2024

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"

1,023 lượt thích / 9,745 lượt đọc
Cp: Cedric Diggory x Harry Potter

HE, ít H, diễn biến nhanh, ngọt, OOC.Yellow and Red.
Fic đầu tay nên trình sẽ nâng theo từng chap, nếu thấy vài chap đầu cringe hay lủng củng thì cũng ráng đọc típ nhe:((
Có thể bạn thích?