Đọc Truyện [ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

04-01-2017

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh

20,055 lượt thích / 447,224 lượt đọc
Tác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554

Chuyển ngữ: Liêu

Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com
Có thể bạn thích?