Đọc Truyện Chẳng có ai tốt bằng - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

26-01-2024

Chẳng có ai tốt bằng

9 lượt thích / 188 lượt đọc
Tên truyện: Chẳng Có Ai Tốt Bằng
Tác giả: Việt Quất
Nam nữ chính: Nguyễn Chu Hoàng Anh & Phạm Minh Châu
Thể loại: Học đường Việt Nam, yêu thầm, hiện đại, ngọt,

Cô ấy bảo anh đối với cô ấy là tốt nhất
Nhưng thật sự chẳng có ai tốt bằng cô ấy.
Có thể bạn thích?