Đọc Truyện {Countryhumans} Dòng Sông Nhuộm Máu - Truyen2U.Net

Ngẫu nhiên

Đang cập nhật

24-09-2023

{Countryhumans} Dòng Sông Nhuộm Máu

6 lượt thích / 69 lượt đọc
Sát nhân lãy lừng giờ đây chỉ còn lại cái xác
Funny Killer một cái tên quen thuộc trong lòng ngầm sát nhân
Hắn đã từng chiếm ngôi về việc "Hắn là kẻ mạnh nhất"
Giờ đây, hắn lại dưới trướng của một tên khác là... "Die"
"Die" có một cái tên khác đó là "Gajic" và được dân thường gọi là "Malc"
"Vien" là tên của vị "Đứng Đầu" cả một thành phố
"Jilen" là tên của em trai vị "Đứng Đầu"
"Milen" là tên của em út trong gia tộc"Lien"
______
\( ̄︶ ̄*\))
Chúc có một trải nghiệm tốt khi đọc truyện của tôi!!!
Có thể bạn thích?