Đọc Truyện Cuộc sống là..? - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

10-02-2021

Cuộc sống là..?

1 lượt thích / 1 lượt đọc
Bạn yêu,bạn đau,bạn đánh mất điều quan trọng?

Không được từ bỏ. Đúng vậy! Vì đây là chính cuộc sống.

Những đoạn này là một chút ấm áp mình viết từ tận đáy lòng sau những lần an ủi trên fanpage với mọi người.

Hy vọng tình yêu sẽ khiến bạn sống tốt hơn từng ngày chứ không phải sống mà dày vò đau khổ.
Có thể bạn thích?